اخبار

بیانیه جمعیت بانوان فرهیخته و فعال فرهنگ دینی استان زنجان در پی ...
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ای محبوب ترین سردار دنیا از تو چه میتوان گفت تویی که اسطوره ای بودی از شجاعت و مهربانی، تویی که ...
ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی سبک زندگی اسلامی در استان زنجان
برگزاری طرح جامع آموزش سبک زندگی اسلامی با هدف پیشگیری از طلاق ویژه بانوان متأهل در 18 پایگاه منتخب در سطح استان زنجان از بیست فروردین 98 به مدت یک ماه در حال برگزاری ...
ادامه مطلب
هندسه مبارزات زنان در دوران نهضت اسلامی
مریم مجتهدزاده   هندسه حضور زنان در دوران مبارزات نهضت اسلامی بسیار درخور توجه است. در این دوران، جایگاه عملکردی زنان، بیانگر نوعی تقسیم کار اجتماعی بر مبنای ...
ادامه مطلب
از ظرفیت جمعیت بانوان فرهیخته در تصمیم گیری های کلان استفاده شود
    به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، سمیه یوسفلی صبح امروز در چهارمین نشست فصلی جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی استان، افزود: جمعیت ...
ادامه مطلب

 

اساسنامه جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان 

 

نگاهی به بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی )

« زنان شیر دل و متعهد و همدوش مردان عزیز به ساختن ایران عزیز پرداخته ، چنان که به ساختن خود در علم و فرهنگ پرداخته اند و شما شهر و روستایی را نمی یابید جز آن که در آن جا جمعیت هایی فرهنگی و علمی از زن های متعهد و بانوان اسلامی ارجمند به وجود آمده است .»

 امام خمینی (ره) صحیفه نور ، ج 12 ، ص 72

 

« خب این همه بحمد الله ما زن فرزانه و نخبه داریم ، در بخش های مختلف ، با نگاه های مختلف ازاین مجموعه عظیم بایستی استفاده کرد .»

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی در 1/2/1392

 

نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشود . دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب اسعی می کنند از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنند؛ جبهه انقلاب ، زنان کار آمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بمراتب بیشتر دارد ؛ خانم هایی که اهل اقدامند ، اهل فکرند ، اهل نگارش و نویسندگی اند ، اهل سخن گفتند ، اهل فکر دادنند ، صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب را خالی نگذارند .»

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی در 1/2/1392

 ....................................................................................................................................

 متن اساسنامه

ماده 1 – عنوان :

«جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » می باشد که در این اساسنامه به اختصار « جمعیت بانوان » نامیده
می شود .

ماده 2- نوع فعالیت :

جمعبت بانوان در راستای ترویج ارزش های نظام اسلامی به صورت غیر دولتی ، غیر سیاسی و مردمی اقدام به فعالیتهای فرهنگی – تبلیغی می نماید .

ماده 3- تعریف :

بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی فردی است نسبت به وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و دینی منطقه خود ، آگاهی ، حساسیت دارد و با انعکاس این اندیشمند ی در عمل و اثار خود ، جریانی در مسیر بهبود موقعیت فرهنگی کشور ایجادمی نماید .

ماده 4- اهداف :

جمعیت بانوان با هدف ایجاد هماهنگی ، همسویی ، تعمیق و گسترش فعالیتهای بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استان ها و توانمند سازی و مرجع سازی شخصیت های تاثیر گذار فعالیت می نماید .

بند 1 . اهدافل کیفی :

الف- احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگو از هویت زن مسلمان

ب- شناسائی ، رصد و الویت دهی به آسیبها و نیاز های فرهنگ دینی بانوان استان

ج- زمینه سازی جهت هدایت و اثر بخشی بانوان فرهیخته و فعال بومی عرصه فرهنگ دینی استان

بند 2. اهداف کمی :

الف – شناسائی ، معرفی و تعامل با حداکثر10 نفر از بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی در شهرستان

ب- اولویت دهی برنامه ای و هم اندیشی مشورتی بر اساس بررسی نیازهاو آسیب های فرهنگ دینی شهرستان

ج-حمایت از ایده ها و تولیدات فکری و فرهنگی فاخر امور بانوان

د- بهره گیری و بهبود توانمندیهای فرهنگی و تبلیغی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

ه- تشکیل کارگروه های تخصصی فکری در حوزه های مختلف فرهنگی بانوان

ماده 5 – محدوده جغرافیایی :

جغرافیای فعالیت این جمعیت سراسر کشور می باشد .

ماده 6- محل استقرار :

بند 1- دبیر خانه مرکزی

این دبیر خانه در محل اداره کل امور فرهنگی ، رسانه و فناوری های نو معاونت امور فرهنگی و تبلیغ دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی مستقر است .

بند 2 – دبیر خانه فرعی

دبیری خانه هر استان در اداره کل تبلیغات اسلامی آن استان مستقر است .

تبصره : کلیه مستندات مربوط به جمعیت بانوان در دبیر خانه های مرکزی و فرعی نگهداری می شود .

ماده 7- ارکان وتشکیلات :

تشکیلات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی عبارتند از :

بند 1. شورای مرکزی جمعیت بانوان

اعضای شورای مرکزی عبارتند از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (یا معاون امور  فرهنگی و تبلیغ ) رئیس جمعیت بانوان مرکزی ، دبیر جمعیت بانوان مرکزی و روسای جمعیت بانوان هر یک از استان ها ، شورای مذکور توسط هیئت رئیسه اداره می گردد.

تبصره 1 : انتخابات جهت انتخاب رئیس جمعیت بانوان مرکزی و سه نفر عضو جمعیت بانوان جهت حضور در هیات رئیسه هر 4 سال یکبار از میان روسای استانی صورت می گیرد.

تبصره 2.اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی عبارتند از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی( و یا معاون امور فرهنگی و تبلیغ )، مدیر کل امور فرهنگی و رسانه و فناوری های نو ،  رئیس جمعیت بانوان مرکزی و دبیر جمعیت بانوان مرکزی سه نفر عضو (از جمعیت بانوان )

تبصره 3.ریاست هیئت رئیسه شورای مرکزی به عهده سازمان تبلیغات اسلامی (ویامعاون  امور فرهنگی و تبلیغ )می باشد و ابلاغیه ها با امضای ایشان ارسال می گردد.

تبصره 4 . رئیس گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی عهده دار دبیری جمعیت بانوان مرکزی می باشد.

بند 2. شورای استانی جمعیت بانوان

اعضای شورای استانی عبارتند از مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یا معاون فرهنگی ، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مرکز استان  ، کارشناس فرهنگی امور بانوان استان و رئیس جمعیت بانوان استان و سه نفر عضو ( از جمعیت بانوان )

تبصره : انتخابات جهت انتخاب رئیس جمعیت بانوان استان هر 4 سال یکبار از میان بانوان فرهیخته جمعیت صورت می گیرد.

بند 3. اعضاء

اعضای این جمعیت ، بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی استان می باشند که تمایل به فعالیت در چارچوب اساسنامه را داشته و عضویت ایشان مورد تاییدشورای استانی و دبیر خانه شورای مرکزی رسیده باشد.

تبصره 1: تعداد اعضاء در استان نباید از 30 نفرکمتر از 50 بیشتر باشد.

تبصره 2:اعضای این جمعیت از میان تخصص های مختلف بر اساس ویژگی های ذیل ، با معرفی و تشخیص شورای استانی و تایید شورای مرکزی تعیین می گردد.

الف- کسب مقام و رتبه برتر کشوری ، استانی و یا شهری در زمینه فرهنگی دینی

ب- تالیف کتاب و یا مقالات چاپ شده در حوزه فرهنگ دینی

ج- فعالیت گسترده فرهنگی ، اجتماعی ، تربیتی ، تبلیغی ، مشاورهای و مدیریتی

د- بر خور داری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح 3 حوزوی

ه- دارا بودن آثار ، طرح ها و ایده های برتر ملی و استانی در زمینه حل معضلات ، بهبود و ارتقای وضعیت فرهنگی فرهنگی دینی بانوان

و- داشتن فعالیت تشکلی در حوزه فرهنگ دینی بانوان

ماده 8- شرح وظایف :

بند 1 . وظایف و اختیارات رئیس جمعیت بانوان مرکزی عبارت است از :

الف – هدایت ، حمایت و نظارت بر فعالیت های جمعیت بانوان

ب- تلاش در جهت توانمند سازی اعضای جمعیت

ج_ تصویب آیین نامه اجرایی و تغییر آن در صورت ضرورت

بند 2. وظایف رئیس جمعیت بانوان استانی عبارت است از :

الف – مسئولیت ساماندهی و فعال نمودن جمعیت بانوان استان براساس ابلاغیه های جمعیت بانوان مرکزی

ب- تحقق آیین نامه های اجرایی ابلاغی

ج- هماهنگی و ارسال مستندات و مکاتبات به دبیر خانه جمعیت بانوان مرکزی (کلیه مکاتبات جمعیت بانوان فرهیخته توسط دبیر در مرکز استان انجام  می شود )  

د- هماهنگی و تعامل با دستگاههای فرهنگی و تبلیغی استان جهت پیشبرد اهداف جمعیت بانوان استان

بند 3 .وظایف اعضاعبارتند از :

الف – شرکت در جلسات و گردهمایی ها حسب دعوت و هماهنگی دبیر جمعیت

ب- مطالعه و بررسی مسائل و آسیب های فرهنگی دینی و اجتماعی بومی بانوان و تلاش در جهت ارتقاء سطح فرهنگی آنان

ج- تهیه و ارائه نظرات ، تولیدات ، برنامه ها / فعالیت های متناسب با ارتقاء سطح فرهنگ دینی بانوان

د- پیگیری ، پاسخگوئی و عملیاتی نمودن موارد محوله

بند 4 . وظایف دبیر جمعیت بانوان استانی:

الف- شناسائی و معرفی و تکمیل فرم اعضاء و ارائه به رئیس جمعیت بانوان استانی

ب- تشکیل منظم جلسات ادواری در استان ، تهیه گزارش ها و صورتجلسات و ارائه آن با نظر و امضاء رویس جمعیت بانوان استانی

ج- پیگیری و پاسخگوئی جهت تحقق مصوبات و اجرایی شدن ابلاغیه ها

د- انتقال اهداف و سیاست های راهبردی سازمان در جلسات

تبصره : دبیر جمعیت استانی کارشناس فرهنگی امور بانوان استان می باشد .

بند 5 . وظایف شورای مرکزی جمعیت

1- تایید و ابلاغ اساسنامه جمعیت بانوان

2- تعیین سیاست ها و خط مشی کلی فرهنگی کشور در حوزه زنان

3- صدور حکم رئیس منتخب جمعیت بانوان

4- تایید یا رد و انحلال جمعیت بانوان  

5- توجیه کارشناسان ادارات کل استانی ، تنظیم و ابلغ آیین نامه های اجرایی و اعزام کارشناس ارزیاب

6- انجام هماهنگی و اطلاع رسانی نسبت به بسترهای اداری و قانونی به منظور مشارکت و حمایت ارگان های فرهنگی 

ماده 9- تشکیل جلسات :

این جمعیت به منظور پیشبرد عملی اهداف خود جلساتی را با حضور اعضا در برنامه کاری خود دارد که چگونگی برگزاری آن ها بدین منوال می باشد :

الف – زمان و مقررات جلسات شورای مرکزی جمعیت بانوان :

  1. جلسات شورا مرکزی جمعیت بانوان هر 6 ماه یکبار تشکیل می گردد که در صورت ضرورت جلسات فوق العاده به پیشنهاد اعضاء جمعیت تشکیل خواهد شد .
  2. جلسات شورای مرکزی جمعیت بانوان با حضور اکثریت افراد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا معاون امور فرهنگی و تبلیغ رسمیت می یابد و مصوبات آن با دو سوم آراء حاضرین در جلسه و با تایید رئیسه معتبر خواهد بود.
  3. در صورت انصراف یا عدم حضور 3 جلسه متوالی و یا 4 جلسه غیر متوالی و غیر موجه هریک از اعضاء در طول دوره ، اقدام به لغو عضویت ایشان خواهد شد .

ب- زمان و مقررات جلسات شورای استانی و شهرستانی جمعیت بانوان:

1. زمان و مکان جلسات توسط رئیس جمعیت بانوان استانها تعیین و به اعضاء جلسه اطلاع رسانی
 می شود .

2. این جلسات هر ماه یکبار تشکیل می گردد.

3. دستور جلسه بنا به پیشنهاد اعضاء و تصمیم رئیس جمعیت بانوان استان اتخاذ می گردد.

4. تشکیل جلسات با حضور نصف +1 اعضاء رسمیت می یابد .

5. در صورت در خواست نصف +1 اعضاءو یابا تشخیص و صلاحدید رئیس جمعیت جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.

6. تمامی تصمیم گیری ها و مباحث جلسات به صورت کتبی توسط دبیر  جلسه ثبت ، پیگیری و بایگانی می شود .

7. در صورت انصراف و یا عدم حضور 3 جلسه متوالی و یا 4 غیر متوالی و غیر موجه هریک از اعضاء اقدام به لغو عضویت ایشان خواهد شد.

ج- زمان و مقررات جلسه مجمع عمومی :

تشکیل مجمع عمومی به در خواست رئیس شورای مرکزی جمعیت بانوان و با تاییدهیئت رئیسه شورای مرکزی یک بار در سال می تواند برگزار شود . 

ماده 10- مدت عضویت :

مدت عضویت در این جمعیت چهار سال و قابل تمدید با نظر ریاست هیئت رئیسه شورای مرکزی می باشد .

تبصره 1: محدودیت سنی برای عضویت در جمعیت بانوان وجود ندارد .

تبصره2: اعضای جمعیت بانوان نباید ارتباط استخدامی با سازمان تبلیغات اسلامی داشته باشند .

ماده 11- منابع مالی :

منایع مالی این جمعیت از طریق ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها ، خیرین ، وجوهات شرعی کمک های دستگاه ها و نهادهای مردمی و .....تامین می گردد.

ماده 12- این اساسنامه در 12 ماده ، 12 بند و 11 تبصره و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد .

 

 

 

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان می باشد

طراحی و اجرا: صفیرسنتر پایگاه فرزندان انقلاب